Posts Tagged ‘komunikacja z pacjentem’

h1

Zasady prawidłowej komunikacji z pacjentem

15/12/2011

Istotom opieki pielęgniarskiej jest prawidłowa komunikacja pielęgniarki zarówno z chorym jak i jego rodziną. Zawód pielęgniarki jest wyjątkowy z uwagi na to,  że jego przedmiotem jest drugi człowiek. Kontakt z osobą dotknietą tak trudnym doświadczeniem jakim jest choroba wymaga odpowiednich umiejętności i predyspozycji.

Pielęgniarka uczestnicząca w procesie leczenia ma z chorym najczęstszy kontakt,  stwarza odpowiednią atmosferę. Ciężko odnaleźć   się w tym procesie dlatego też prezentujemy kilka przydatnych zasad w komunikacji z pacjentem:

 • uszanuj milczenie chorego – nie wolno na siłę przełamywać jego zamknięcia się w sobie gdyż może to spowodować odwrotny skutek i jeszcze większą izolację. Okazywanie niezadowolenia z jego nieustannego milczenia również nie jest wskazane przy czym niezwykle ważne jest aby pokazywać mu że zależy  ci na kontakcie z nim.
 • nie zależnie od sytuacji należy okazywać mu życzliwość i troskę. Osoby chore bardzo często boją się gdyż nie wiedzą co się z nimi dzieje i nie potrafią dostosować się do nowej sytuacji.
 • okaż gotowość pomocy w trudnym doświadczeniu. Zdarza się, że chory przyjmując postawę milczenia tak radzi sobie w walce z chorobą – spróbuj wówczas na podstawie obserwacji lub kontaktu z rodziną ustalić przyczynę jego izolacji.
 • od strony chorego lub jego rodziny musi wyjść inicjatywa nawiązania kontaktu z pielęgniarką.
 • NAJWAŻNIEJSZĄ ZASADĄ ROZMOWY PIELĘGNIARKI Z CHORYM JEST MÓWIENIE PRAWDY ! Możliwość mówienia o swojej chorobie i świadomość, że jest się wysłuchanym i rozumianym jest podstawą poczucia chorego, że nie jest odrzucony, wyobcowany ze społeczeństwa.

Wspierają pracowników branży medyczej w ich codziennej pracy Centrum Edukacji ERUDIO zaprasza wszystkich chętnych do udziału  w kursie z zakresu komunikacji z pacjentem.

Reklamy
h1

Trening komunikacji z pacjentem

17/01/2011

Nowość!!

Zapraszamy na szkolenie, które powinien odbyć każdy pracownik branży medycznej.
Warsztaty rozwijające umiejętności skutecznego komunikowania się z pacjentem oraz współpracownikami.
Podczas zajęć rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej – jakże istotnej podczas pracy z pacjentem.
Poznasz sposoby aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, poznasz tajniki postawy asertywnej.

W programie szkolenia:

 1. Zasady skutecznego komunikowani się
 2. Przebieg procesu komunikowania się z pacjentem
 3. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 4. Postawa asertywna w rozmowie z pacjentem
 5. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 6. Rozmowa wspierająca

 

Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych.
Ze względu na duże zainteresowanie Kursem przyjmujemy zapisy już na marzec 2011r.
Zarezerwuj sobie miejsce.