Posts Tagged ‘kurs dla ratowników medycznych’

h1

EKG dla ratowników medycznych

28/07/2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich ratowników medycznych na seminarium Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Inauguracja odbędzie się 22 września 2011r.

Uczestnicy seminarium uzyskają 8 punktów edukacyjnych z wpisem do karty doskonalenia zawodowego.

Wymagane dokumenty:

– dokument potwierdzający posiadane wykształcenie

– zaświadczenie o co najmniej 3-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Więcej informacji można uzyska:

– pod numerem telefonu: 42 630 95 59 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-15.00

– w sekretariacie Centrum Edukacji ERUDIO przy ul. Sienkiewicza 47 w Łodzi

Reklamy
h1

EKG dla ratowników medycznych

05/04/2011

Przypominamy, iż trwają zapisy na kurs EKG dla ratowników.

W celu zakwalifikowania się na szkolenie należy złożyć:

– dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
– dokument potwierdzający co najmniej 3 miesięczny staż pracy w zawodzie

Uczestnicy Seminarium uzyskają 8 punktów edukacyjnych z wpisem do karty doskonalenia zawodowego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

h1

Kurs EKG dla ratowników medycznych

05/09/2009

Kurs EKG dla ratowników medycznych

Zapraszamy Ratowników medycznych na Seminarium Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Uczestnicy Seminarium uzyskają 8 punktów edukacyjnych z wpisem do karty doskonalenia zawodowego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
ekg
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Czas trwania kształcenia
Łączną liczbę godzin zaplanowano na 56 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 14-20.00 oraz w sobotę i niedzielę. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

zajęcia teoretyczne – 28 godzin, w tym:
Podstawy elektrokardiografii – prawidłowy elektrokardiogram
Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu ekg
Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach Kardiologicznych

zajęcia praktyczne – 28 godzin
– Pracownia ekg

PUNKTY EDUKACYJNE
Uczestnicy Seminarium uzyskają 8 punktów edukacyjnych z wpisem do karty doskonalenia zawodowego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
Dokument potwierdzający co najmniej 3 miesięczny staż pracy w zawodzie

Najbliższy planowany termin inauguracji Kursu już 15 października 2009r.
Zapisy już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 042 630 95 59.
Centrum Edukacji ERUDIO w Łodzi, ul. Sienkiewicza 47. Zapraszamy!

ZDJĘCIE: ©iStockphoto.com/Pomidorisgogo