Archive for the ‘dla lekarzy’ Category

h1

„Praktyczne aspekty nadwrażliwości na leki”

22/03/2013

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Praktyczne aspekty nadwrażliwości na leki” odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć:
1. LEKARZE:
– działania niepożądane leków,
– manifestacje kliniczne nadwrażliwości na leki,
– bezpieczna anestezja,
– problemy nadwrażliwości na różne grupy leków i preparatów medycznych,
– diagnostyka i terapia nadwrażliwości na leki.
2. PIELĘGNIARKI:
– działania niepożądane leków.
3. WARSZTATY:
– techniki wykonywania technik skórnych,
– badania czynnościowe układu oddechowego.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio przez stronę: http://www.uzk.com.pl/alergia/form.uczestnictwo_alp.php

Reklamy